Ovde sam išao u školu!

Ovde sam išao u školu!
Projekcija je tekla sasvim uobičajno, kao što se prikazuje bilo koji film. Ali, u jednom trenutku se iz gledališta začu: „Evo mene“!!! Tišina koja je do tada trajala je nastavljena kao da se ništa nije desilo, da bi nekoliko minuta kasnije koncetraciju poremetio još jedan usklik: „Ovde sam išao u školu!“. Malo kome je u sali bilo jasno šta se tu dešava, da bi nakon projekcije...

Kratka priča o Jadranu (Sokolskom domu)

Kratka priča o Jadranu (Sokolskom domu)
„Taj dom neka se zove narodni jer ima da posluži podizanju i unapređenju najširih narodnih slojeva. Koliko je divno i zamisliti da u ovaj dom treba da dođu mladići sa celog hatara Subotice a i cele Bačke. Da se u njemu vaspitavaju i usavršavaju telesno i duhovno, i onda da postanu vođe i predvodioci svoje okoline.“ – reči su Konstantina Petrovića koje izgovara glumac Narodnog...

Sokolac dobija film

Sokolac dobija film
Iako je u vreme svog delovanja bio veoma kritikovan i od strane stručne i od strane manje stručne javnosti, a na kraju svog života politički nepodoban, ostavio je Subotici ideje i dela o kojih se neka tek danas realizuju. Nije dobio spomenik, nije dobio trg iako je bio među onima koji su stvarali a ne rušili. Veliki broj trgova i parkova u Subotici je njegova vizionarska ideja. Ekipa...