Gde je Moderna Subotica

Gde je Moderna Subotica
Da bi posmatrač subotičkog arhitektonskog nasleđa mogao da razume i ceni primere moderne arhitekture iz tridesetih godina u našem gradu, mora da angažuje svoju maštu i zaroni u vreme prvih automobila, prvih radio aparata, filmova, jazza, charlstona, dadaizma i nadrealizma.   Sredina navikla na romantična sećanja, kolorit i bujne oblike, teško je mogla prihvatiti do funkcije ogoljene...