Sokolac dobija film

Iako je u vreme svog delovanja bio veoma kritikovan i od strane stručne i od strane manje stručne javnosti, a na kraju svog života politički nepodoban, ostavio je Subotici ideje i dela o kojih se neka tek danas realizuju. Nije dobio spomenik, nije dobio trg iako je bio među onima koji su stvarali a ne rušili. Veliki broj trgova i parkova u Subotici je njegova vizionarska ideja.

Ekipa GradSubotice počela je sa sprovođenjem jednog od svojih projekata koji će kao rezultat imati dvadesetominutni, amaterski dokumentarni film o ideji da se omladini grada pruži sportsko-kulturni centar u okviru kojeg će moći da iskažu svoje kreativne sposobnosti i ideje. Centar koji je u međuvremenu odvojen od ideje i u koji su se uselili mnogi a iselila omladina. Danas omladina ima iste probleme kao i pre 80 godina. Nema svoje mesto u gradu.

Istorijski film o Jadranu ili Sokolskom domu, ukazaće na postojanje ljudi čije ideje nikada ne zastarevaju.