Ovde sam išao u školu!

Projekcija je tekla sasvim uobičajno, kao što se prikazuje bilo koji film. Ali, u jednom trenutku se iz gledališta začu: „Evo mene“!!! Tišina koja je do tada trajala je nastavljena kao da se ništa nije desilo, da bi nekoliko minuta kasnije koncetraciju poremetio još jedan usklik: „Ovde sam išao u školu!“.

Malo kome je u sali bilo jasno šta se tu dešava, da bi nakon projekcije sve bilo razjašnjeno. Čika Mladen, je prva tri razreda osnovne škole proveo u školi koja je do Drugog svetskog rata bila smeštena u Sokolskom domu i koja je brojala 4 razreda – iz svake generacije po jedan. Momenat pre toga, čika Mladen se pronašao u jednom kadru.