Kratka priča o Jadranu (Sokolskom domu)

„Taj dom neka se zove narodni jer ima da posluži podizanju i unapređenju najširih narodnih slojeva. Koliko je divno i zamisliti da u ovaj dom treba da dođu mladići sa celog hatara Subotice a i cele Bačke. Da se u njemu vaspitavaju i usavršavaju telesno i duhovno, i onda da postanu vođe i predvodioci svoje okoline.“ – reči su Konstantina Petrovića koje izgovara glumac Narodnog pozorišta Vladimir Grbić u dokumentarnom filmu posvećenom Sokolskom domu.

U produkciji portala GradSubotice a uz podršku Cerasa, nakon više meseci rada, nastao je dvadesetominutni dokumentarni film o Sokolskom domu i sokolstvu. Priča koja govori o mladima, pokretu i zgradi koja je nastala kao posledica potrebe da se predratnoj omladini stvore uslovi za fizički i kulturni razvoj. Zgrada koja je tokom istorije menjala izgled i sadržaj uvek je imala bitnu ulogu u gradu, pa čak i danas kada je u velikoj meri pre svega nepažnjom urušena. Potrebno je naglasiti da se i pored toga što se u njoj nalaze dva pozorišta, prostorije mnogih sportskih grana a u skorije vreme i prostorije Fondacije za omadinsku kulturu i stvaralaštvo „Danilo Kiš“, zgrada nalazi u veoma lošem stanju, daleko od očiju onih koji treba da brinu o njoj.

Iako u lošem stanju, kroz film se požimaju pozitivni tonovi iz perioda kada je Jadran od podruma do krova živeo u skladu sa omladinom.