Gde je Moderna Subotica

Da bi posmatrač subotičkog arhitektonskog nasleđa mogao da razume i ceni primere moderne arhitekture iz tridesetih godina u našem gradu, mora da angažuje svoju maštu i zaroni u vreme prvih automobila, prvih radio aparata, filmova, jazza, charlstona, dadaizma i nadrealizma.

 

Sredina navikla na romantična sećanja, kolorit i bujne oblike, teško je mogla prihvatiti do funkcije ogoljene nove arhitektonske forme. Pred starim Subotičanima svet se menjao filmskom brzinom. Tada grupa arhitekata zagledana u svetske graditeljske trendove, daruje i našem gradu neke od objekata u novom, modernom maniru.

 

Oni ni visinom ni prostorno nisu narušavali likovno jedinstvo ulica u gradu ali su svojim stanarima nudili konfor, a prolaznicima imponovali svojom strogošću pravih linija.

Do danas nije ostalo puno uspomena na tridesete godine u Subotici, a one koje su ostale, kao da su postale neprimetne i neprepoznatljive, gotovo prezrene. Upravo one su svedočanstvo kako su Subotičani zamišljali svoj grad u bliskoj budućnosti, gledajući slike iz industrijskih i gradskih centara dalekog sveta.

 

Šta su relikvije tog vremena u našem gradu, biće tema narednog dokumentarnog filma iz radionice portala GradSubotica.