Novosti

Nove ideje i planovi nastaju u trenutnku završetka premijere prethodnog filma. Sama ideja, tok snimanja i pripreme za prvo prikazivanje ispratite u ovoj rubrici. Dalje »

Filmovi

Urađene dokumentarne filmove u celoj njihovoj dužini možete pogledati na ovoj stranici. Dalje »

Produkcija

Portal GradSubotica je počela sa produkcijom tokom leta 2011. godine kada se pojavila ideja o snjimaju kratkih dokumentarnih filmova na temu istorije grada.

Galerija

Više slika sa snimanja i premijere možete da pogledate u ovoj rubrici.

O nama

Ono što u  francuskom jeziku znači reč histoire (mađarski – história) ima više značenja. Od onoga što na srpskom podrazumevamo pod pojmom ISTORIJA pa do zbivanja koji čine PRIČU (Storiju). Negde na granici kada istorija prelazi u storiju, postoji nekakva magija kada više nije toliko važno šta je mit a šta istina, već to da je priča dobra. Vremenom ta granica nestaje i tu počinje histoire.   Subotička istoriografija se se drži naučnih principa dok brigu o sudbinama pojedinaca i duhu vremena, prepušta piscima ili usmenom predanju. U želji da sačuva što više privatnih istina, fotografija i detalja, pored rubrike STARI GRAD, portal GradSubotica je pokrenuo i produkciju kratkih dokumentarnih filmova. Svaki film ima ambiciju da spase od zaborava neku od tema, tumačeći pojedinačne i kolektivne sentimentalne istorije. Kroz njih će se ukazati i slika kako se menjala fizionomija grada i kako su to doživljavali tadašnji Subotičani. Bez želje da se prošlost ulepša i idealizuje ali sa imperativom da gledalac nakon filma oseti svu punoću života u ovom gradu i onoga što ga ovde okružuje. Svaki čovek, svaka kuća ili balkon čeka da ispriča svoj deo male subotičke istorije.

Vrati se na Grad Subotica
Novosti